Skip to main content
Share
Favorite

71
RESULTS

texts 25
audio 21
images 15
movies 10
COLLECTION
TOPIC
zapraszamy do kontaktu email: grzegorz.michalski@gmail.com lub: michalskig@michalskig.com http://michalskig.com/szkolenia 22
pana 11
jak również umiejętności przekazywania treści oraz zainteresowania tematyką. Forma prowadzonego szkolenia w pełni odpowiadała potrzebom uczestników 6
zarówno jeśli chodzi o kwestie merytoryczne 6
że poziom zadowolenia uczestników szkolenia był bardzo wysoki 6
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 5
jako Trener BERNDSON 5
Niniejszym oświadczam 4
szkolenie zamknięte w wymiarze 16 godzin 4
że poza praktycznymi walorami 4
-03/04.03.2012 3
-04/05.02.2012 3
-19/20.11.2011 3
-23/24.07.2012 Łaczníe 12 dni 3
-26/27.11.2011 3
Niniejszym oswiadczam 3
grhk 3
minimal 3
okres realizacji: 01.2011-08.2012 3
projekt realizowany pod nadzorem Wojewódzkiego urzędu Pracy w Krakowie: a) Zarządzanie finansami dla niefinansistów w dniach: -14/15.05.2011 3
prowadził nastepujace szkolenia w ramach projektu "Spin off/spin out skuteczny transfer wiedzy II" 3
szkolenia realizowane przez dr. Grzegorza Michalskiego były okazja do znacznego transferu wiedzy naukowej i najnowszych naukowych osiagnięć z dziedziny finansów 3
toorabora 3
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu społecznego 3
zarzadzania i ekonomii do praktyki gospodarczej. Wpływ najnowszych odkryć naukowych w zakresie finansów na praktyków gospodarczych bíoracych udział w projekcie zaowocował ich dobra ocena. Wszystkie prowadzone przez Pana Grzegorza Michalskiego szkolenia były należycie przygotowane oraz dobrze ocenione przez uczestników. Tel. kontaktowy do trenera: 503452860 oraz: +48717181717. W celu organizacji szkolenia z powyższego zakresu dla Państwa instytucji 3
ze Pan Grzegorz Michalski 3
średnia liczba uczestników na szkoleniu to 18-19 osób. Chce zaznaczyć 3
10.12.2012 2
14 godzinne szkolenia otwarte 2
5 2
8.1.1 POKL 2
Malayalam 2
Niniejszym zaświadczamy 2
OBSŁUGA KLIENTA 2
Pan Grzegorz Michalski prowadził na nasze zlecenie w dniach 24-25 lipca 2014 roku 2
Referencje 2
Referencje (część MDDP). Pan Grzegorz Michalski uczestniczył w charakterze wykładowcy. Pan dr Grzegorz Michalski przeprowadził szkolenie o poniższej tematyce oraz wymiarze godzin szkoleniowych podanych w tabeli. Ocena i analiza opłacalności i ryzyka projektów inwestycyjnych. 10-11.03.2014 r. Warszawa. Pan Grzegorz Michalski wykazał się zaangażowaniem i odpowiedzialnością 2
Referencje. Pan Grzegorz Michalski prowadził na nasze zlecenie w dniach 14-15 lipca 2014 roku 2
Referencje. Pan Grzegorz Michalski prowadził na nasze zlecenie w dniach 23-24 czerwca 2014 roku 2
Referencje. Pan Grzegorz Michalski uczestniczył w charakterze wykładowcy. Pan dr Grzegorz Michalski przeprowadził szkolenie o poniższej tematyce oraz w wymiarze godzin szkoleniowych podanych w tabeli: Ocena przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdań finansowych 22-23.04.2013 Warszawa. W trakcie szkolenia dokonana została prezentacja wiedzy pozwalającej na efektywniejsze decyzje w zakresie podjęcia 2
Referencje. Trener Grzegorz Michalski przeprowadził dla Centrum Edukacji sp. z o.o. szkolenie "Analiza ekonomiczna projektów inwestycyjnych". Kurs odbył się w grupie 15 pracowników PKN ORLEN obszaru realizacji inwestycji majątkowych w terminie 8-9 grudnia 2011 roku i trwał łącznie 16 godzin dydaktycznych. Szkolenie przebiegało w bardzo dobrej atmosferze 2
SPRZEDAŻ - szkolenia dla pracowników sektora MSP" 2
W listopadzie 2012r. nasi pracownicy uczestniczyli w szkoleniu Ocena przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdań finansowych prowadzonym przez trenera dr. Grzegorza Michalskiego. Szkolenie z zakresu analizy finansowej przedsiębiorstwa obejmowało zajęcia trwające 2 dni szkoleniowe. W trakcie szkolenia Grzegorz Michalski zaprezentował praktyczną wiedzę pozwalającą na efektywniejsze decyzje w zakresie podjęcia 2
Zaświadczam 2
aktywizujących metod szkoleniowych 2
ale przede wszystkim ze wskazania sposobów wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce. Tel. kontaktowy do trenera: 503452860 oraz: +48717181717. W celu organizacji szkolenia z powyższego zakresu dla Państwa instytucji 2
analiza dyskryminacyjna. Szkolenie zostało przeprowadzone w sposób profesjonalny i zgodny z oczekiwaniami firmy Indesit. Pozwoliło naszym pracownikom na uzupełnienie 2
argot 2
bezpośredni i przyjazny kontakt. Tel. kontaktowy do trenera: 503452860 oraz: +48717181717. W celu organizacji szkolenia z powyższego zakresu dla Państwa instytucji 2
budowanie wartości przedsiębiorstw inwestycjami w aktywa bieżące i zarządzanie kapitałem obrotowym. Tel. kontaktowy do trenera: 503452860 oraz: +48717181717. W celu organizacji szkolenia z powyższego zakresu dla Państwa instytucji 2
co stanowiło gwarancję rzetelnie przeprowadzonych zajęć. (część EMITEL): W imieniu firmy EmiTel Sp. z o.o. potwierdzam 2
co stanowiło gwarancję rzetelnie przeprowadzonych zajęć. Prezentował wysoką i przydatną praktycznie wiedzę merytoryczną 2
da 2
diccionario 2
jak: • obliczenia na danych teoretycznych ilustrujące zagadnienia wykładu 2
kompetencje oraz sposób prowadzenia szkolenia przez trenera - Pana Grzegorza Michalskiego 2
który zaprezentował wysoki poziom przygotowania merytorycznego w zakresie prowadzonego szkolenia. Także jego umiejętności metodyczne odegrały duże znaczenie w skutecznym przekazywaniu wiedzy. Tel. kontaktowy do trenera: 503452860 oraz: +48717181717. W celu organizacji szkolenia z powyższego zakresu dla Państwa instytucji 2
nawiązać z uczestnikami dobry 2
netlabel 2
ocena wiarygodności na podstawie analizy wskaźnikowej sprawozdań finansowych 2
od 13 września 2005 roku do 27 października 2006 roku pan dr Grzegorz Michalski zrealizował cztery 2
ograniczenia lub wstrzymania się od współpracy z przedsiębiorstwami w zależności od ich sytuacji finansowej. Przedstawione w czasie szkolenia propozycje zastosowania prezentowanych zagadnień w praktyce zilustrowane zostały użytecznymi studiami przypadków. Treści merytoryczne szkolenia obejmowały zagadnienia takie jak: Finansowy cel działania przedsiębiorstwa 2
ograniczenia lub wstrzymania się od współpracy z przedsiębiorstwami w zależności od ich sytuacji finansowej. Wszystkie zagadnienia omawiane były przy wykorzystaniu konkretnych przykładów liczbowych oraz interaktywnych zadań 2
okres realizacji: 09.2009 - 01.2011 2
pod tytułem: Zarządzanie płynnością finansową. Uczestnicy ocenili poziom szkolenia jako wysoki 2
podkreślając wysoki poziom merytoryczny szkolenia oraz wiele praktycznych przykładów ćwiczeń obliczeniowych. Z uznaniem uczestników spotkała się również bardzo dobra organizacja szkolenia. Szkolenie zrealizowane przez firmę Akademia Biznesu MDDP na rzecz EmiTel stanowiło usługę wykonaną w sposób rzetelny 2
pomiar wartości przedsiębiorstwa 2
ponieważ wiedza teoretyczna poparta była praktycznymi przykładami. Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL w Bydgoszczy z przyjemnością rekomenduje osobę Pana Grzegorza Michalskiego jako wysokiej jakości specjalistę. Tel. kontaktowy do trenera: 503452860 oraz: +48717181717. W celu organizacji szkolenia z powyższego zakresu dla Państwa instytucji 2
ponieważ wiedza teoretyczna poparta była praktycznymi przykładami. Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL w Bydgoszczy z przyjemnością rekomenduje osobę Pana Grzegorza Michalskiego jako wysokiej klasy specjalistę. Tel. kontaktowy do trenera: 503452860 oraz: +48717181717. W celu organizacji szkolenia z powyższego zakresu dla Państwa instytucji 2
ponieważ wiedza teoretyczna poparta była praktycznymi przykładami. Kujawsko-Pomorskie Biuro Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Bydgoszczy z przyjemnością rekomenduje osobę Pana Grzegorza Michalskiego jako wysokiej klasy specjalistę. Tel. kontaktowy do trenera: 503452860 oraz: +48717181717. W celu organizacji szkolenia z powyższego zakresu dla Państwa instytucji 2
potrafił również zaciekawić tematem i zaangażować grupę 2
pragniemy polecić Pana Grzegorza Michalskiego jako profesjonalnego trenera. Pan Grzegorz Michalski wykazał się zaangażowaniem i odpowiedzialności 2
prognozowanie kryzysów w ocenianym przedsiębiorstwie i ocena ich istotności 2
projekt doradczo-szkoleniowy realizowany przez dr. Grzegorza Michalskiego był okazją do znacznego transferu wiedzy naukowej i najnowszych naukowych osiągnięć z dziedziny finansów 2
projekt realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości: a) Zarządzanie finansami dla niefinansistów w dniach: 01/02.02.2010 łącznie 2 dni 2
prowadził następujące szkolenia w ramach projektu "ZARZĄDZANIE 2
prowadził następujące szkolenia w ramach projektu Profesjonalne kadry - nowoczesna firma. Szkolenia dla pracowników i właścicieli mikro i małych przedsiębiorstw w wieku 45+ 2
przepływy pieniężne 2
realizacja: 01.2010-12.2012: a) Controlling finansowy z elementami rachunkowości finansowej / 8 dni / b) Analiza finansowa / 8 dni / c) Coaching grupowy / 8dni / Wszystkie prowadzone przez Pana Grzegorza Michalskiego szkolenia były należycie przygotowane oraz wysoko ocenione przez uczestników. Tel. kontaktowy do trenera: 503452860 oraz: +48717181717. W celu organizacji szkolenia z powyższego zakresu dla Państwa instytucji 2
sygnały ostrzegawcze 2
szkolenie w wymiarze 16 godzin 2
tarekh 2
trener dostosowywał przebieg szkolenia do potrzeb grupy szkoleniowej. Wysoko zostały ocenione umiejętności trenera oraz poziom jego wiedzy zawodowej. Pracownicy biorący udział w szkoleniu ocenili Pana Grzegorza jako osobę kompetentną i dobrze przygotowaną merytorycznie. Uczestnicy szkolenia zadowoleni byli z poruszanych treści 2
uruguay 2
usystematyzowanie i ugruntowanie wiedzy niezbędnej w skutecznym zarzadzaniu firmą i sprawnym reagowaniu w obliczu ryzyka współpracy z kontrahentami. Pragniemy zauważyć 2
venezolanismos 2
vol 2
w których uczestnicy mogli na bieżąco sprawdzić nabytą wiedzę i umiejętności. Aktywny wykład połączony z prezentacją studiów przypadków. Jako organizator w/w szkolenia 2
w którym wzięło udział 21 osób. Szkolenie zostało przygotowane oraz przeprowadzone w sposób profesjonalny i zgodny z oczekiwaniami. Uczestnicy dobrze ocenili wiedzę merytoryczną 2
w tym zagadnienia z zakresu zarządzania płynnością finansową 2
w tym znalezienie problemu 2
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2
yep 2
z dbałością o wysoką jakość merytoryczną i organizacyjną. W związku z powyższym wyrażamy przekonanie 2
zapraszamy do kontaktu email: grzegorz.michalski@gmail.com lub: michalskig@onet.pl http://michalskig.com/szkolenia 2
zarzadzania i ekonomii do praktyki gospodarczej. Rekomendujemy Pana Grzegorza Michalskiego 2
zastosowanych 2
zatytułowane: "Budżetowanie i analiza odchyleń - sterowanie budżetowe. Controlling płynności finansowej". Ankiety ewaluacyjne oraz opinie po szkoleniu wykazały 2
zatytułowane: "Klasyfikacja kosztów i rozliczanie kosztów pośrednich. Systemy rachunku kosztów". Ankiety ewaluacyjne oraz opinie po szkoleniu wykazały 2
zatytułowane: "Rachunkowość zarządcza a controlling - wprowadzenie". Ankiety ewaluacyjne oraz opinie po szkoleniu wykazały 2
ze firma Akademia Biznesu MDDP jest profesjonalnym i solidnym partnerem w zakresie szkoleń obejmujących tematykę finansową. Tel. kontaktowy do trenera: 503452860 oraz: +48717181717. W celu organizacji szkolenia z powyższego zakresu dla Państwa instytucji 2
ze poza praktycznymi walorami 2
zwracając uwagę na wiedzę pana Grzegorza Michalskiego i umiejętności dobrego objaśniania omawianych zagadnień. Uczestnicy pozytywnie przyjęli również jego materiały dydaktyczne. Pan Michalski zaprezentował szkolonym osobom najnowsze osiągniecia naukowe z zakresu finansów przedsiębiorstwa 2
Łódź 2
średnia liczba uczestników na szkoleniu to 12 osób. Wszystkie prowadzone przez Pana Grzegorza Michalskiego szkolenia były należycie przygotowane oraz dobrze ocenione przez uczestników. Tel. kontaktowy do trenera: 503452860 oraz: +48717181717. W celu organizacji szkolenia z powyższego zakresu dla Państwa instytucji 2
że Pan Grzegorz Michalski 2
że Pan Grzegorz Michalski jako trener BERNDSON 2
że firma Akademia Biznesu MDDP w marcu 2014 r. zrealizowała na rzecz EmiTel dwudniowe szkolenie zamknięte pt. "Ocena i analiza opłacalności projektów inwestycyjnych" 2
że pan Grzegorz Michalski współpracował z firmą BOMIS jako trener i wykładowca w latach 2005 - 2006. W tym okresie 2
• analiza wskaźnikowa 2
• badanie kondycji finansowej przy wykorzystaniu analizy wskaźnikowej 2
• czytanie sprawozdań finansowych i analiza 2
• dyskusje grupowe na temat studiów przypadków 2
• elementy kształtujące wartość firmy 2
• pogłębiona ocena płynności przedsiębiorstwa w świetle rachunku przepływów pieniężnych 2
• praktyczny przykład oceny ekonomiczno-finansowej wybranej firmy z wykorzystaniem podejścia "Rosetta Stone". W trakcie szkolenia wykorzystano takie elementy 2
• sporządzanie wskaźnikowej analizy finansowej 2
• treść i znaczenie podstawowych dokumentów ekonomiczno-finansowych firmy 2
• wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych 2
1
111 minna 1
3d storyboard 1
6 1
A Codru 1
Aaja Bande 1
Ae Khaaliqe Kul 1
Alex Archer 1
Allah ki huzuri aur manpasandi ki tabahi 1
Apatia 1
Arnos Pathiri 1
Atlantic Soul Machine 1
Bronze sculpture, American 1
Carlos Durán 1
Cero 39 1
Chatanon Per Pana Rakhna 1
Chisapani Nepal 1
Cocktail 1
Coconut Butter 1
Coconut Creme 1
Coconut Meat 1
Coconut Oil 1
Crbt 0160033934 Prbt 60540577 1
Da_tarekh_pana_13_1GB 1
Dairy Free 1
Deen Ki Azmat Ke Liye 1
Dessert Recipe 1
Dilko Pana Pramod Kharel 1
Dilko pana khali rakhe Pramod Kharel New Modern Song www.freenepalisong.com 1
Dimitrie Sorin PANA 1
Dj Fresh 1
Dj Mike Cerda 1
Dm Sorin Pana 1
Duran 1
GRHK.ORG 1
Ginger Bread Lane 1
Ginger Bread Village 1
Groove 1
Ground Cherries 1
Ground Cherry Coconut Pana Cotta 1
Hector Chiquillo 1
Hooves 1
Humko Maloom He 1
I Vatamanu 1
Ik Musafir Tha 1
Ikku Amma Thampuran 1
Ilahi Men Tujhse Dua 1
Illinois -- Centennial celebrations, etc. Pana 1
Jab Tu Peda Hua 1
Jan Haar Ke Dil Jeet Lia He 1
Jon Lovitch 1
Kam may Barkat 1
Kerala Sahitya Akademi 1
Khuda Chad Ke 1
Khudaya Teri Rehmant 1
L Blaga 1
Lailaah Ke Dais Me 1
Large-scale sculpture 1
Lincoln, Abraham, 1809-1865 1
List referencyjny. W grudniu 2009 roku 1
Lyrics & Music Prem Sagar Poudel 1
MKC 1
Mamulat Silsilah Naqshbandiyah 1
Maulana Muhammad Aslam 1
Mere Nabi Se 1
Mufti Muhammad Aslam 1
Mulligan, Charles J., 1866-1916 1
Nafs Par Qabu Pana 1
Nina Parfentie 1
Pana 1
Pana (Ill.) -- History 1
Pana, Illinois -- History 1
Powrot Pana Jezusa 1
Presidents 1
Presidents in art 1
Puthen Pana 1
Quran Therapy 1
Quran Wala Aaya 1
Radio Ramechhap 1
Ramavarma Raja 1
Rosemond Grove Cemetery (Pana, Ill.) 1
CREATOR
SHOW DETAILS